Herredagens bestemmelser - Herredagen

Klik for prognose for Frederikshavn
Gå til indhold

Herredagens bestemmelser

Regler og bestemmelser for Herredagen 2020
 
 
Formål:
Formålet med herredagene er udover golf spillet: at styrke og udvikle det sociale klubliv, at medvirke til at nye medlemmer føler sig velkomne, samt hurtigst muligt lære reglerne, herunder etikettereglerne.

Aldersgrænse: Man skal være 18 år i kalenderåret, for at spille med i Herredagen.

Spilledage og starttidspunkt:
Der spilles om onsdagen, hvor der er reserveret starttider mellem 09:00-11:00 og 14:00-18:00. Det er dog tilladt at starte på andre tidspunkter på dagen. Se dog nærmere under de enkelte rækker der spilles i. Der spilles fra teested 58, for medlemmer på 70 år og derover er det tilladt at spille fra teested 54. Scorekortet markeres øverst med teksten "Tee 54". Der kan kun spilles med spillere, der er tilmeldt herredagen. Gæstespillere er velkomne, men kan ikke være markør.

Vigtigt:  Der er fra klubbens side indskærpet at alle – også herredagsspillerne – bekræfter deres tider, inden der startes på en golfrunde.

Scorekort og betaling
Mobile Pay
Herredagsspillerne betaler med Mobile Pay. Prisen er kr. 30,- pr. transaktion, der betales altid INDEN runden startes.
Ved betaling anvendes Herreklubbens Mobile Pay nr. 85329. Husk at påføre dit medlemsnummer INDEN du ”swiper” til betaling

Scorekort skal udfyldes korrekt. Alle data i hovedet på scorekortet, samt læseligt markør-navn og underskrifter fra spiller og markør udfyldes. Man skriver hvilke række man spiller i feltet Række.
Opretter man et scorekort manuelt, SKAL tildelte slag angives i kolonnen "Tildelte slag".
Eagles markeres med en firkant og birdies med en cirkel omkring antallet af slag. Undlades dette vil de ikke senere blive godkendt.
Scorekortet lægges i ”Herredagspostkassen” ved indgangen til bag-rummet. Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskvalifikation og dermed tab af de point og årspoint, som er opnået på diskvalifikationsdagen.
Bemærk: Midlertidige Covid-19 ændringer i proceduren vedrørende underskrift af scorekort.
Spilleren fører sin egen score på sit kort, og i markørfeltet føres markørens resultater. Der skiftes IKKE scorekort, og der underskrives IKKE i markørfeltet. Det er ikke tilladt at underskrive i markørfeltet, feltet skal forblive tomt! Spilleren underskriver sit eget kort inden det afleveres i postkassen.

Tilmelding
I Herredagen booker man sig on-line via Golfbox. For at få adgang til de låste tider på Golfbox, skal man først tilmelde sig via hjemmeside (Nyt medlem-menuen).

Gæstespillere:
Gæstespillere er velkomne, men skal benytte Herredagens scorekort.
 
Spillere der ikke har EGA Handicap ved sæsonstart, kan godt deltage i spillet, men vil ikke kunne modtage præmier af nogen art, samt får kun tilskrevet 1 årspoint uanset resultat. Runden vil dog blive handicapreguleret jvnf. Handicapbestemmelserne.

Handicapgrænse:
Herredagen har en øverste handicapgrænse på handicap 36.

Rækker – handicaps og spil:
Der spilles altid i 3 rækker. A, B og C rækken, herudover er der en 9 hullers række, for de spillere der ikke kan nå at spille 18 huller.

 • A-rækken er for spillere med handicap indtil 0-13,6 (0-16 slag)
 • B-rækken er for spillere med handicap fra 13,7-19,6 (17-23 slag)
 • C-rækken er for spillere med handicap fra 19,7-36 (24-43 slag)
 • 9-hullers 9.1 er for spillere med handicap 0-17,1 (0-20 slag)
 • 9-hullers 9.2 er for spillere med handicap 17,2-36 (21-43 slag)

9 hullers rækken er, som anført for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller, og der kan derfor først startes i denne række efter kl. 16:00, dog kl. 15:30 på spisedagene! Vil man spille i 9-hullers gruppen, har man indtil 9 hullers matcherne i april er spillet, til at beslutte sig. Har man først valgt 9-hullers gruppen, spiller man resten af året i 9-hullers gruppen. Sådan at forstå, at man godt kan spille 18 huller (f.eks. i forbindelse med ferie og de dage hvor det er lyst meget længe), men man vil kun optjene årspoint og birdies for de første 9 huller.

Spillere i denne gruppe påfører de første uger scorekortet følgende tekst øverst på scorekortet: 9 hullers gruppe.

A og B rækken spiller hver anden onsdag Stableford og de øvrige onsdage slagspil, jvf. turneringsplanen.

For B-rækken er det frivilligt, om der spilles slagspil eller Stableford på slagspilsdagene. Bemærk dog at har man valgt slagspil I B-rækken, kan dette ikke senere fortrydes. B-række spillere der spiller slagspil skal notere Stableford-point, da B-rækkens resultater altid angives i Stableford point.
De der pendler mellem grp. A til grp. B. kan vælger, at spille slagspil når de er i grp. B, men så  “fanger bordet”, og man skal fortsætte med slagspil, de dage hvor dette spilles.

C-rækken spiller altid Stableford.
Spisning:
Den uge der er spisning, spilles der altid Stableford, og kun de første 9 huller er tællende. Spiller man videre efter de første 9 huller, afleveres scorekortet i postkassen, EFTER de første 9 huller (rev. 2019).

Der vil hver onsdag være konkurrence om nærmest flaget på de par 3-huller, der er tællende.

Hole In One:
Sparekassen Vendsyssel er  Hole-in-One sponsor.

Præmier:
Der er præmier til uge, måneds og årsvindere i hver række.
Ugepræmier tildeles i hver gruppe efter følgende retningslinjer:

 • Indtil 9 deltagere 1 præmie
 • 10-19 deltagere 2 præmier
 • 20-29 deltagere 3 præmier
 • 30-39 deltagere 4 præmier
 • over 40 deltagere 5 præmier

Årspræmien udregnes efter de 16 bedste resultater i perioden. Den række, hvor man har spillet flest gange, er den række man kan opnå månedsvinder og årspræmien. I 2020 udregnes årsbedste således:

 • For grp. A: 4 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 6 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 6 bedste slagspils runder (ud af 8).
 • For grp. B, de der spiller Stableford: 4 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 12 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 17).
 • For grp. C: 4 bedste 9-hullers runder (ud af 9), de 12 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 17).
 • For 9-huls rækken, de 16 bedste resultater.

Har to spillere lige mange årspoint ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i flest turneringer være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.
Desuden er der en konkurrence, hvor de 6 bedste slagspils brutto resultater tæller. Der kåres en års-vinder for Grp. A og B.

Antallet og størrelse af Årspræmien er bestemt af økonomien.

Spisedage og præmieudlevering:
Der er spisning første onsdag i måneden kl. 19:00 med kåring af uge- og månedsvindere samt uddeling af præmier for nærmest flaget og eagles/birdies.

Tilmelding til spisedag foregår via golfbox.

Man skal være til stede for at modtage sin præmie. Måneds- og ugevinder præmien opbevares til senere udlevering, det samme gælder månedsgevinst for nærmest flaget (én kasse bolde). Præmier kan modtages af en anden spiller, hvis denne er bemyndiget til det. Navn og nummer på modtageren noteres.

Alle præmier, som ikke afhentes senest ved årsafslutningen eller umiddelbart efter, bortfalder ved årets udgang.

Afslutning:
Sidste tællende spilledag er onsdag d 16. september.
Der spilles til  til fordel for Hospice Frederikshavn, fra tee 58 onsdagen op til års-afslutningen, det er i år den 23. september. Der er særlige præmier til gruppe A-B-C, for denne turnering. Deltagergebyr er denne dag let forhøjet til kr. 50,-.
Afslutningsfest d. 26.september med GUNSTART kl. 9:00. Der spilles holdspil. Ønsker man at deltage i spisningen betales der kr. 50,- udover de kr. 30,- for at deltage i spillet. Bagefter spisning og års-præmieuddeling.

Turneringsbetingelser:
Vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.

Herredagsudvalget:
Johnny Kongsø, Bjarke Fredborg, Jørn Laursen og Johan Brun

Tilbage til indhold