Herredagens bestemmelser - Herredagen

Klik for prognose for Frederikshavn
Gå til indhold

Herredagens bestemmelser

Regler og bestemmelser for Herredagen 2019
Formål:
Formålet med herredagene er udover golf spillet: at styrke og udvikle det sociale klubliv, at medvirke til at nye medlemmer føler sig velkomne, samt hurtigst muligt lære reglerne, herunder etikettereglerne.

Aldersgrænse: Man skal være 18 år i kalenderåret, når man begynder i Herredagen.

Spilledage og starttidspunkt:
Der spilles om onsdagen, hvor der er reserveret starttider mellem 09:00-10:00 og 13:30-18:00. Det er dog tilladt at starte på andre tidspunkter på dagen. Se dog nærmere under de enkelte rækker der spilles i. Der spilles fra teested 58, for medlemmer på 70 år og derover er det tilladt at spille fra teested 54. Scorekortet markeres øverst med teksten "Tee 54". Der kan kun spilles med spillere, der er tilmeldt herredagen. Gæstespillere er velkomne, men kan ikke være markør.
Vigtigt:  Der er fra klubbens side indskærpet at alle – også herredagsspillerne – bekræfter deres tider, inden der startes på en golfrunde.

Scorekort og betaling:
Herredagen benytter sit eget scorekort. Kortet koster kr. 30,- og kan købes i Golfshoppen eller i forhallen hver onsdag morgen, indtil golfshoppen åbner. Kortet kan have forskellige farver for hvert år og er individuelt nummereret, samt fortrykt HERREDAG XXXX (år). Man kan kun få registreret sin score ved at benytte dette scorekort (se dog betaling med Mobile Pay).
Har man fået købt for mange scorekort sidste år, kan disse benyttes i indeværende år.

Mobile Pay:
Herredagsspillerne kan betale med Mobile Pay. Prisen er kr. 32,- pr. transaktion, da der er udgifter forbundet med at benytte Mobile Pays erhvervsløsning.
Ved betaling anvendes Herreklubbens Mobile Pay nr. 85329.
Når der betales med Mobile Pay SKAL klubbens almindelige scorekort fra automaten benyttes og IKKE herredagsscorekortet.

Scorekort skal udfyldes korrekt. Alle data i hovedet på scorekortet, samt læseligt markør-navn og underskrifter fra spiller og markør udfyldes. For at assistere med reguleringen af scorekortet SKALspilleren afsætte de tildelte slag (spillehandicap) på scorekortet. Eagles markeres med en firkant og birdies med en cirkel omkring antallet af slag. Undlades dette vil de ikke senere blive godkendt.
Scorekortet lægges i ”herredagspostkassen” ved bagindgangen. Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskvalifikation og dermed tab af de point og årspoint som er opnået på diskvalifikationsdagen.

Tilmelding:
I Herredagen booker man sig on-line via Golfbox. For at få adgang til de låste tider på Golfbox, skal først tilmelde sig via hjemmeside (Booking-menuen).
Gæstespillere:
Gæstespillere er velkomne, men skal benytte Herredagens scorekort.

Long-distance spillere:
Er du long distance medlem, er du velkommen til at deltage. Du skal bruge scorekort som beskrevet ovenfor, og selv indberette dit resultat i Golfbox. Klubben kan ikke regulere dig, det er kun din hjemmeklub eller dig selv der kan gøre det. Husk at lægge scorekortet i postkassen.

Handicap:
Spillere der ikke har EGA Handicap ved sæsonstart, kan godt deltage i spillet, men vil ikke kunne modtage præmier af nogen art, samt får kun tilskrevet 1 årspoint uanset resultat. Runden vil dog blive handicapreguleret jvnf. Handicapbestemmelserne.

Handicapgrænse:
Herredagen har en øverste handicapgrænse på handicap 36.

Rækker – handicaps og spil:
Der spilles altid i 3 rækker. A, B og C rækken, herudover er der en 9 hullers række, for de spillere der ikke kan nå at spille 18 huller.

A-rækken er for spillere med handicap indtil 15,2
B-rækken er for spillere med handicap fra 15,3-20,3
C-rækken er for spillere med handicap fra 20,4-36

9 hullers rækken er, som anført for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller, og der kan derfor først startes i denne række efter kl. 16:00, dog kl. 15:30 på spisedagene! Vil man spille i 9-hullers gruppen, har man indtil 9 hullers matcherne i april er spillet, til at beslutte sig. Har man først valgt 9-hullers gruppen, spiller man resten af året i 9-hullers gruppen. Sådan at forstå, at man godt kan spille 18 huller (f.eks. i forbindelse med ferie og de dage hvor det er lyst meget længe), men man vil kun optjene årspoint og birdies for de første 9 huller. Spillere i denne gruppe påfører de første uger scorekortet følgende tekst øverst på scorekortet: 9 hullers gruppe derefter er et kryds i 9 hullers feltet tilstrækkeligt.
A og B rækken spiller hver anden onsdag Stableford og de øvrige onsdage slagspil, jvf. turneringsplanen. For B-rækken er det frivilligt, om der spilles slagspil eller Stableford på slagspilsdagene. Bemærk dog at har man valgt slagspil I B-rækken, kan dette ikke senere fortrydes. C-rækken spiller altid Stableford.
Den uge der er spisning, spilles der altid Stableford, og kun de første 9 huller er tællende. Der vil hver onsdag være konkurrence om nærmest flaget på de par 3-huller, der er tællende.

Hole In One:
Sparekassen Vendsyssel.

Præmier:
Der er præmier til uge, måneds- og årsvindere i hver række. Ugepræmier tildeles i hver gruppe efter følgende retningslinjer:
Indtil 9 deltagere 1 præmie
10-19 deltagere 2 præmier
20-29 deltagere 3 præmier
30-39 deltagere 4 præmier
over 40 deltagere 5 præmier
Årspræmien udregnes efter de 16 bedste resultater i perioden. Den række, hvor man har spillet flest gange, er den række man kan opnå månedsvinder og årspræmien. I 2020 udregnes årsbedste således:
For grp. A: 4 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 6 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 6 bedste slagspils runder (ud af 8).
For grp. B: 6 bedste 9-hullers runder (ud af 9), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).
For grp. C: 6 bedste 9-hullers runder (ud af 9), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).
Har to spillere lige mange årspoint ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i flest turneringer være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.
Desuden er der vedtaget en konkurrence, hvor de 6 bedste slagspils brutto resultater tæller.
Antallet og størrelse af Årspræmien er bestemt af økonomien.

Spisedage og præmieudlevering:
Der er spisning første onsdag i måneden kl. 19:30 med kåring af uge- og månedsvindere samt uddeling af præmier for nærmest flaget og eagles/birdies.
Tilmelding til spisedag foregår via golfbox.
Man skal være til stede for at modtage sin præmie. Måneds- og ugevinder præmien opbevares til senere udlevering, det samme gælder månedsgevinst for nærmest flaget (én kasse bolde). Vinpræmier og ugepræmier kan modtages af en anden spiller, hvis denne er bemyndiget til det. Navn og nummer på modtageren noteres.
Alle præmier, som ikke afhentes senest ved årsafslutningen eller umiddelbart efter, bortfalder ved årets udgang.

Afslutning:
Sidste tællende spilledag er onsdag d 23. september.
Der spilles til fordel for ?, fra standard tee onsdagen op til års-afslutningen, det er i år den 26. september. Deltagergebyr er denne dag let forhøjet til kr. 50,-.  
Afslutningsfest d. 28.september med GUNSTART kl. 9:00. Der spilles holdspil. Ønsker man at deltage i spisningen betales der kr. 50,- udover de kr. 30,- for at deltage i spillet. Bagefter spisning og års-præmieuddeling.

Turneringsbetingelser:
Vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.

Herredagsudvalget:
Johnny Kongsø, Bjarke Fredborg, Johan Brun og Jørn Laursen.

Tilbage til indhold