Herredagens bestemmelser - Herredagen

Klik for prognose for Frederikshavn
Gå til indhold

Herredagens bestemmelser

 Regler og bestemmelser for Herredagen 2018

Formål:
Formålet med herredagene er udover golfspillet: at styrke og udvikle det sociale klubliv, at medvirke til at nye medlemmer føler sig velkomne, samt hurtigst muligt lære reglerne, herunder etikettereglerne.

Spilledage og starttidspunkt:
Der spilles om onsdagen, hvor der er reserveret starttider mellem 09:00-09:30 og 13:30-18:00. Det er dog tilladt at starte på andre tidspunkter på dagen. Se dog nærmere under de enkelte rækker der spilles i. Der spilles fra teested 58, for medlemmer på 70 år og derover er det tilladt at spille fra teested 54, men vælger man teested 54 er det for hele sæsonen. Scorekortet markeres øverst med teksten "TEE 54".
Der kan kun spilles med spillere, der er tilmeldt herredagen. Gæstespillere er velkomne, men skal benytte et Herredagsscorekort.

Scorekort:
Herredagen benytter sit eget scorekort. Kortet koster kr. 30,- og kan købes i Golfshoppen eller i forhallen hver onsdag. Kortet har forskellige farver for hvert år og individuelt nummereret, samt fortrykt HERREDAG XXXX (år). Man kan kun få registreret sin score ved at benytte dette scorekort.
 
Scorekort skal udfyldes korrekt. Alle data i hovedet på scorekortet, samt læseligt navn og underskrifter fra spiller og markør. Der SKAL afsættes de tildelte slag (spillehandicap) på scorekortet, for at assistere med reguleringen af scorekortet. Eagles/birdies cirkles ind. Undlades dette vil de ikke senere blive godkendt.
Scorekortet lægges i ”herredagspostkassen” ved bagindgangen. Forkert eller mangelfuld udfyldelse medfører diskvalifikation og dermed tab af de point og årspoint som er opnået på diskvalifikationsdagen.

Tilmelding:
I Herredagen booker man sig on-line via Golfbox. For at få adgang til de låste tider på Golfbox, skal først tilmelde sig via sekretariatet (læs i Booking-menuen).

Gæstespillere:
Gæstespillere er velkomne, men skal benytte Herredagens scorekort, da Herredagens medlemmer altid skal have en markør, som i forvejen er tilmeldt Herredagen.
 
Spillere der ikke har EGA Handicap ved sæsonstart, kan godt deltage i spillet, men vil ikke kunne modtage præmier af nogen art, samt får kun tilskrevet 1 årspoint uanset resultat. Runden vil dog blive handicapreguleret jvnf. Handicapbestemmelserne.

Handicapgrænse:
Herredagen har en øverste handicapgrænse på handicap 36.

Rækker – handicaps og spil:
Der spilles altid i 3 rækker. A, B og C rækken, herudover er der en 9 hullers række, for de spillere der ikke kan nå at spille 18 huller.
  • A-rækken er for spillere med handicap indtil 15,2
  • B-rækken er for spillere med handicap fra 15,3-20,3
  • C-rækken er for spillere med handicap fra 20,4-36

9 hullers rækken er, som anført for de spillere, der ikke kan nå at spille 18 huller, og der kan derfor først startes i denne række efter kl. 16:00, dog kl. 15:30 til spisedagene! Vil man spille i 9-hullers gruppen, har man indtil 9 hullers matcherne i april er spillet, til at beslutte sig. Har man først valgt 9-hullers gruppen, spiller man resten af året i 9-hullers gruppen. Sådan at forstå, at man godt kan spille 18 huller (f.eks. i forbindelse med ferie og de dage hvor det er lyst meget længe), men man vil kun optjene årspoint og birdies for de første 9 huller. Spillere i denne gruppe påfører de første uger scorekortet følgende tekst øverst på scorekortet: 9 hullers gruppe derefter er et kryds i 9 hullers feltet tilstrækkeligt.

A rækken spiller hver anden onsdag stableford og de øvrige onsdage slagspil, jvf. turneringsplanen. I den uge der spilles slagspil, vil der være putte konkurrence. Den uge der er spisning, spilles der altid stableford, og kun de første 9 huller er tællende. B og C-rækken spiller altid stableford. Der vil hver onsdag være konkurrence om nærmest flaget på de par 3-huller, der er tællende.

Puttekonkurrence:
Når bolden er på green og det første slag udføres, er putningen i gang (uanset hvilke udstyr der benyttes). Alle efterfølgende slag, uanset hvor bolden befinder sig, eller hvilke udstyr der benyttes, tæller med indtil bolden er i hul. Det samlede antal puts anføres i feltet "Puts" på scorekortet.

Hole In One:
Pt. ingen sponsor.

Præmier og spisning:
Spisningen starter 19:30
Der er præmier til uge, måneds og årsvindere i hver række.
Ugepræmier tildeles i hver gruppe efter følgende retningslinier:
  • Indtil 9 deltagere 1 præmie
  • 10-19 deltagere 2 præmier
  • 20-29 deltagere 3 præmier
  • 30-39 deltagere 4 præmier
  • over 40 deltagere 5 præmier

Årspræmien udregnes efter de 16 bedste resultater i perioden. Den række, hvor man har spillet flest gange, er den rækken man kan opnå månedsvinder og årspræmien. I 2017 udregnes årsbedste således:

For grp. A: 4 bedste 9-hullers runder (ud af 8), de 6 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 8) og de 6 bedste slagspils runder (ud af 8).
For grp. B & C: 6 bedste 9-hullers runder (ud af 9), de 10 bedste 18 hullers Stableford runder (ud af 16).

Har to spillere lige mange årspoint ved afslutningen, vil den spiller, der her deltaget i flest turneringer være vinderen. Er der stadig lighed, vil den med laveste handicap være vinderen. Er der stadig lighed foretages lodtrækning.
Desuden er der vedtaget en konkurrence, hvor de 6 bedste slagspils brutto resultater tæller.

Antallet og størrelse af Årspræmien er bestemt af økonomien.

Der er spisning første onsdag i måneden kl. 19:30 med kåring af uge- og månedsvindere samt uddeling af præmier for puttning, nærmest flaget og eagles/birdies.
Man skal være til stede for at modtage sin præmie. Måneds- og ugevinder præmien opbevares til senere udlevering, det samme gælder nærmest flaget månedsgevinst (én kasse biolde). Vinpræmier og ugepræmier kan modtages af en anden spiller, hvis denne er bemyndiget til det. Navn og nummer på modtageren noteres. Ved flere vindere i putning konkurrencerne, vil der blive fundet en vinder ved rafling.

Afslutning:
Sidste tællende spilledag er onsdag d. 19. september.
Der spilles "Hospice-turnering", til fordel for Hospice Frederikshavn, onsdag d. 26. september. Deltagergebyr er denne dag let forhøjet til kr. 50,-.  

Afslutningsfest d. 6. oktober med GUNSTART kl. 9:00. Der spilles Hold-spil. Pris for deltagelse i spil er de sædvanlige kr. 30,- og for deltagelse i spisning kr. 50,-. Efter spillet er der spisning og uddeling af årspræmier.

Turneringsbetingelser:
Vil udover ovennævnte være Frederikshavn Golf Klubs.

Med Venlig Hilsen: Johnny Kongsø, Bjarke Fredborg, Jørn Laursen og Johan Brun.

Tilbage til indhold