Afslutning-2020 - Herredagen

Gå til indhold

Afslutning-2020

25. oktober
Tak for  år
Så er det slut med Herredagssæsonen 2020. En på mange måder anderledes sæson. Inden vi startede, var Corona-virus i raskt fremmarch, så der kom hurtigt restriktioner og ændringer for Jer, vores medlemmer.

DGU udsendte en strøm af ændringer som medførte, at vi tog et stort skridt “ind i fremtiden”. Når nu man selv skulle føre sit scorekort, og skulle godkende verbalt med sin markør, blev det anledning til, at vi sagde farvel til de farvede scorekort, og I selv skulle til at indberette Jeres resultater. Sammenholdt med at der nu kun kunne betales med MobilePay, gav det en del bump på vejen. Udvalget synes, at I har klaret det over al forventning, stort tak for det.

Vi fortsætter med disse ændringer næste år, og da alle i 2021 kan/skal indberette deres private runder, forudser vi, at det ikke længere giver problemer.

Herredagen var ved sæson start ca. 230 medlemmer, men udvalget havde besluttet, at der skulle kigges på de medlemmer som spillede i de låste tider, men aldrig betalte eller afleverede resultater. Det betød at ca. 30 medlemmer fik slettet deres adgang til de låste tider. Yderligere 20 medlemmer valgte at stoppe, eller var allerede udmeldt. Vi ved at en del af dem der stoppede, gjorde det fordi de selv skulle indberette deres resultat eller betale med MobilePay, nogle af dem vender forhåbentlig tilbage.

Vi har de sidste to lørdage udleveret udestående præmier, og er kommet af med rigtig mange. De som ikke blev afhentet er lagt tilbage i kassen, så vi kan bruge dem næste år.

Et lille smugkig ind i 2021!
Alle bliver årsreguleret til januar, når de ny WHS-handicapregler træder i kraft, og det ser ud til, at Herredagens medlemmer i gennemsnit vil gå 1,5 op i handicap. Vi holder øje med det, men der vil ske justeringer af handicapgrænserne i de enkelte grupper. Vi kommer også med forslag til ændring af årspointene, og så skal 9-hullers spillerne beslutte, om de i gruppe 9.1 vil spille slagspil.
På grund af opdelingen af 9-hullers gruppen skal der flere penge til præmier, da der nu er præmier til ugevindere og måske fremover måneds- og årsvindere, så vi påtænker en mindre forhøjelse af spillegebyret. Da priserne i bistroen også stiger, vil vi foreslå en mindre forhøjede af egenbetalingen til spisedagen.

Vi kan se, at der er nogle medlemmer, som ved årsreguleringen vil få et nyt handicap over vores grænse på handicap 36. Lad det være sagt med det samme, at udvalget allerede har besluttet, at alle der er medlem af Herredagen, altså er registreret i Golfbox som Herredagsmedlem, vil kunne fortsætte. Langt de fleste har fået et #Herredag (Herredags tag) i golfbox, men har man ikke et, så tilmeld Jer via hjemmesiden. Nye medlemmer skal som hidtil være i handicap 36 for at kunne blive medlem.

Vi har mere i “gryden” med det tager vi til infomødet den 31. marts 2021 kl. 19 i bistroen, altså hvis vi kan få lov til det. Husk det er vigtigt at deltage, da der skal stemmes om flere ting, og det er de fremmødte der tager beslutningerne, også for de der ikke deltager.

Udvalget siger tak for i år og på gensyn i 2021.

29. oktober
Udlevering af præmier
Da situationen ikke ser ud til at ændre sig foreløbig, så vi alle kan mødes i bistroen, er det udvalgets opgave og ønske, at komme af med de resterende præmier på anden måde, og så snart som muligt.
Vi har derfor besluttet at være i klubben i forhallen og udlevere præmierne to lørdage fra kl. 12-14. Det bliver den 17. og 24. oktober, så skriv det i kalenderen, hvis du har noget til gode.
Der vil være mulighed for at modtage præmier for andre, mod at angive sit medlemsnummer. Ikke afhentede årspræmier opbevares til senere udlevering, alle andre præmier går tilbage i kassen.
Herredagsudvalget

28. oktober
Så er det slut for i år (næsten).
Den afsluttende Texas Scramble havde 67 deltagere og alle virkede til at have hygget sig.

Omstændighederne gjorde desværre, at vi ikke kom af med præmierne, men det agter vi at finde en løsning på, da vi vil finde et par lørdage i oktober, hvor vi vil være i klubben (forhallen) og udlevere præmierne til Jer. Vi skal lige finde datoerne og tidspunkt, så får I besked.

I mellemtiden kan I se alle resultater:
September måneds vinderne, birdiespræmier for august og september, nærmest flaget for september, Hospice turneringen, afslutningsturneringen og alle gruppe-årsvinderne. Vi har produceret en PDF-fil som kan hentes her.

Tak for I år, et meget anderledes år. Vi håber at kunne starte som sædvanligt i 2021, med året infomøde den sidste onsdag i marts.
Herredagsudvalget

28. oktober
Farvel til Johan.
Johan har holdt sine sidste 3 minutter.
Johan har været vores samvittighed de sidste 15 år, hvor han har været fortaler for banens behandling og forståelse af golfreglerne. Nu er det imidlertid slut med golf for ham, han vil bruge sin tid på så meget andet.
Vi ønsker ham et godt otium, men forventer, at han af og til dukker op i klubben.
Tak for mange gode stunder Johan.
Herredagsudvalget


24. september
HOSPICE turneringen
Rigtig mange deltog og det er flot. Resultatet kommer senere.
Det ser ud til, at nogle af Jer ikke troede, at det her var en tællende runde – DET VAR DET!

Ikke betalt: 16058 vi imødeser betaling af kr. 50,-
Dobbelt resultat: 3-63-162-214-19030-19035 – det ekstra resultat er slettet af administrator.
Intet scorekort: 620-949-1480-1503
Indrapporterede 18 huller: 220-1268 – resultat fra hul 10-18 slette af afministrator.

Følgende blev diskvalificeret:
Ikke godkendt kl. 08.00: 140 – godkendt af administrator.
Ikke indberettet: 9-254-255-740-1601-1605-1663-1674-11025-18002 – Indberettet af administrator.
Ukendt markør: 1601-19049
Ingen markør: 18002

Det var så det, sæsonen er slut, men der kommer et efterspil, når vi kan få plads i bistroen. Vi skriver her på hjemmesiden og på Facebook, når der er nyt at berette.

24. september
Hospice turneringen havde 108 deltagere, som alle på nær én huskede at betale det rette beløb, kr. 50. Mange tak for det. Men der var også én, nemlig Per Buhelt, som betalte et ekstraordinært stort beløb, tusind tak Per.
Det betyder at vi donerer kr. 6000,- til Hospice Vendsyssel i år, et meget flot beløb, tak til alle.

Startlisten vil senere i dag (torsdag) komme på Golfbox, og I vil modtage en besked via mail eller SMS, hvem I skal spille med. Laveste handicap i gruppen er udnævnt til holdkaptajn, men I kan selv vælge en anden. Det er denne holdkaptajn, der afhenter scorekort og spilleregler. Ved afbud efter startlisten er offentligjort, hæfter man for de kr. 30,-.

Lørdag morgen henvender I jer til Bjarke, som udlevere en “Goody-bag” til Jer. Den indeholder en stor Sandwich, en øl, et stykke chokolade og en pose nødder.

Der vil som sædvanligt blive udskænket en lille skarp, så nerverne kan falde ro, inden de store udfordringer. Senere vil udvalget komme rundt med den sædvanlige “doping”.

Efter spillet, afleveres scorekortet i Herredagspostkassen, sådan som I plejer at gøre.

Der vil IKKE være præmieuddeling. Præmierne uddeles sammen med alle de andre ved en senere lejlighed.

22. september
Udvalget har hold møde i dag (tirsdag), på grund af den ændrede situation med COVID-19.
VI SPILLER PÅ LØRDAG som planlagt. Der er starttid kl. 9 og udvalget vil være i klubben 7.30.

Til gengæld har vi besluttet at flytte præmieoverrækkelserne til efter den 4. oktober, hvor regeringen melder ud igen. Vi gør det, fordi der kun må være 45 personer i bistroen, og vi ikke ser en alternativ brugbar løsning, sådan lige her og nu.
Vi arbejder i stedet på at finde en lørdag, hvor vi kan mødes i bistroen til et par håndmadder og en øl/vand, hvor vi kan komme af med alle præmierne.
Alle præmier er i hus, og vi vil gerne af med dem, så ingen grund til uro :-)

Der vil på mandag på hjemmesiden være adgang til at se følgende:
 • Uge- og månedsvinderne fra september måde.
 • Birdiespræmier for august og september.
 • Vinderne af HOSPICE turneringen.
 • Vinderne af afslutningenturneringen.
 • Alle årsvinderne.

Vi holder øje med situationen og melder tilbage, så snart der er nyt, så kig af og til på hjemmesiden og Facebook.


18. september
Birdies listen er opdateret
I kan nu se, om og hvor mange præmier I har optjenst i august og september.
Klik i menuen "Birdies" - "Birdies præmier".

17. september
Så er der (næsten) slut for i år
Det var så sidste ordinære tællende runde. Alle vinderne er i rødt på ugeoversigten, så mange fine resultater.

Næste uge spiller vi Hospice-turneringen til fordel for Hospice Vendsyssel. Der er lidt forhøjede ”billetpriser” denne turnering, nemlig kr. 50. Husk det venligst når I betaler med MobilePay.
Der spilles 9 huller, med fine præmier til de første 3 i rækkerne A-B-C.

Udvalget arbejder fortsat med at få afslutningen på plads. Der er faktisk mere arbejde med det end ventet.
Torsdag i næste uge, vil der på hjemmesiden blive offentliggjort alle årsvinderne, så de der ikke deltager i Texas om lørdagen, kan komme og hente deres præmie i Bistroen. Der vil være en til stede i bistroen fra udvalget, fra 8-16 til at udlevere. De der spiller, vil få overrakt præmier når alle er inde efter turneringen, og resultatet udregnet.

I denne uge er der 6 der ikke har betalt, og det er rekord, se dem herunder.
Ikke betalt: 3 – 95 – 470 – 1466 – 1503 – 15010. Vi imødeser betaling snarest.

Dobbelt resultat fra 1613. Resultatet er slettet af administrator

Følgende blev diskvalificeret:
Ikke godkendt kl. 08:00: 14003, resultatet er godkendt af administrator
Ikke indberettet: 12074 - 19030, resultatet er indberette af administrator

14. september
Udvalget har besluttet, at ændre årsafslutning i år.
 
Vi vil fortsat spille den planlagte TEXAS turnering, men det at sidde så mange sammen i flere timer i bistroen, mener vi er for risikofyldt. Hvis klubben eller bistroen får et COVID-19 smitte, er de økonomiske udsigter uoverskuelige. Desuden bør vi følge myndighederne og borgmesteren anbefalinger.

 
Vi aflyser derfor spisningen, men gennemfører uddelingen af præmier, både for september måned, de manglende birdie præmier fra august, “Hospice” turneringen og dagens vindere samt årsvinderne. Hvordan det skal foregår, skal vi lige planlægge så mere om det senere.

 
Vi aftaler med Christina, at der vil blive lavet en “Goody-bag” til hver spiller, og vi kommer selvfølgelig rundt med en lille skarp, til de der har lyst til det, der er en sodavand til dem der ikke ønsker spiritus.

 
På baggrund at dette, udvider vi antallet af deltagere til afslutningsmatchen til 72.
 

Vi håber på Jeres forståelse for denne ændring.

11. september
Udvalget har torsdag afhold møde vedrørende årsafslutningen.
Som I alle ved, er COVID-19 smitten igen på fremmarch, og det kan få indflydelse på vores årsafslutning.

Byens borgmester meldte ud i går:
Vi har brug for jeres hjælp. Vores situation i Frederikshavn Kommune i forhold til coronavirus er desværre alvorlig. Vi ser flere nysmittede hver eneste dag og vores smittetryk stiger. Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller os, at der er en bred geografisk og aldersmæssig spredning af de smittede, hvilket gør det svært at sætte helt målrettet ind. Det betyder, at vi skal arbejde bredt.
Overvej at aflyse arrangementer, overvej at udskyde møder og overvej, hvad I specifikt kan gøre for at mindske smittespredningen.

Udvalget holder øje med situationen, og er kommet frem til disse tre løsninger:
● Vi afholder årsafslutningen som sædvanligt.
● Vi flytter årsafslutningen.
● Vi aflyser årsafslutningen, og uddeler i stedet præmierne til afhentning i Bistroen.

Vi melder ud, så snart det er muligt, så hold øje med hjemmesiden og Facebook.

Tilmeldingen til årsafslutningen åbner den 12. September, og der er plads til maks. 60 deltagere, efter først-til-mølle princippet.


9. juli
Og det blæste…
Sikke et vejr, og alligevel var der flere meget flotte resultater.
Vi nærmer os finalen!
Udvalget holder møde torsdag om den kommende årsafslutning. Det er endnu for tidligt at sige noget om der kan komme nye COVID-19 restriktioner, som får indflydelse på det, men vi planlægger ud fra, at vi gør som vi plejer. Vi kan dog allerede nu sige, at der ved tilmelding kun bliver plads til 60 deltagere, efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen åbner lørdag den 12. september. Der komme flere informationer senere om afslutningen, og I vil blive orienteret via hjemmesiden og Facebook, hvis der sker store ændringer.

Der er et par medlemmer som ikke har indberettet pga. manglende strøm på deres telefon. Det er ikke en gyldig grund, da der er flere muligheder for at komme af med sit resultat.

Så lidt af det sædvanlige:
Ikke betalt: 11056 & 20005
Dobbelt resultat: 1428

Diskvalificeret:
Ikke godkendt 08:00: 16027, kortet er godkendt af administrator.
Ikke indberettet: 419-1173-1481, kortene er indberette af administrator.

Næste uge spiller vi de sidste ordinære 9 huller til årspointene, og ugen efter Hospice-turneringen.

3. september
Sidste ordinære spisedag
Så blev den sidste spisedag afviklet. Vi var ca. 40 der deltog.
Interessen for at deltage i spisedagen er vigende, og har været det de seneste år, så vi skal se på, om der kan laves om på noget, så vi er lidt flere. Vi fik fremragende skipperlabskovs, så maden var perfekt.

Når nu vi spiller 9 huller, vil jeg gerne have, at I husker at skrive hvilke gruppe i spiller i, da jeg ikke kan huske jer alle. Denne gang var der mange, der havde glemt det.

Der er ligeledes ca. 10 der glemmer at skrive deres medlemsnummer når de betaler. Vi kommer det nok aldrig helt til livs, men det må kunne gøres bedre. Der er flere gengangere, så I må lige stramme jer an.

Næste uge spiller vi den sidste 18 hullers runde – vi spiller Stableford. Der er en kasse bolde til de der kommer nærmest flaget på 13. og 16. hul, så der skal satses.

Så lidt af det sædvanlige:
FØLGENDE HAR IKKE BETALT: 1550-1683-12045-18002, vi imødeser betaling.

Følgende indberettede 18 hulller: 125-128-140-619-1297-1601-20005. Alle runder er ændret til 9-hullers runde af administrator. I skal huske at trykke på knappe ”For 9”, hvis I benytter Golfbox App’en. Det kan ikke rette, hvis I er startet på en 18 hullers runde, så I skal indtaste forfra.

Følgende er blev diskvalificeret:
Ikke godkendt af markør kl. 08.00 torsdag morgen: 95, runden er godkendt af administrator.
Ikke underskrevet: 116 og 246
Ikke indberettet: 18002, indberette af administrator.
Ingen markør: 14035-18002

27. august
Formiddagsholdet blev hjemme
Vi var 92 der spillede i går. En lidt fugtig formiddag holdt de fleste formiddagsspilere hjemme.

VIGTIGT INFORMATION!
I næste uge kan kassereren af private årsager ikke deltage. Det betyder, at man skal møde til præmieuddelingen, hvis man vil have sin præmie, det vil altså denne gang ikke være muligt at modtage en præmie for en anden spiller. Vi uddeler ligeledes ikke birdie-præmier denne gang, det udskyder vi til afslutningen den 26/9. Som sædvanligt gemmer vi ugevinder- og månedsvinder-præmierne, samt de kasser bolde der vindes for nærmest flaget.
Slagspillet er slut for i år. Resultaterne kan se på de respektive sider.

Inden præmieuddeling holder formanden en kort orientering om de kommende handicapbestemmelser.

Lidt info: 890 spiller nu i C-rækken.

Følgende blev diskvalificeret:
Ikke underskrevet: 1731
Ikke indberettet scorekort: 246-1606-1774-11054 (resultatet er indberettet af administrator)
Spillede Stableford: 618
Spillede 9-huller: 14093

HUSK at der er spisedag i næste uge, tilmeldingen er åben – max. 70 deltagere.


20. august
Tordenvejr
I går eftermiddag var det tordenvejr. I er selv ansvarlige for, om I vil fortsætte eller gå ind. 8 medlemmer valgte det sidste. Alle får noteret en No Return og 1 årspoint.
Ellers var det en overskuelig runde for administrationen. I skal lede længe, for at finde noget skrevet med rødt denne gang. TAK FOR DET!
Næste uge spilles sidste slagspilrunde og den næstsidste 18 huller runde, det nærmer sig sæsonafslutningen.
Så er der lige et par stykker der ikke har betalt: 10025 & 16033- vi afventer betalingen.
På mandag åbner tilmeldingen til sidste ordinære spisedag den 2. september.

13. august
Dejlig dag med mange flotte resultater og mange birdies
Så kom vi tilbage over gennemsnittet med 121 deltagere.
Ikke meget at berette, I har gjort det godt igen – tak!

Lidt af det sædvanlige:
Service info: medlem 1606 er nu i gruppe C (ligesom sidste uge).
Ikke betalt: 1050 – 16034 (vi afventer betaling).
Intet scorekort fra 419 og 13024 (tak for donationen).

Diskvalificeret i denne uge:
Ikke godkendt kl. 8:00: 10037 – 16034 (kortet er godkendt af administrator).
Ikke underskrevet: 622 – 1268
Ikke indberettet: 128 – 1481 (indberettet af administrator).

Næste uge spille alle Stableford.

7. august
WHS Handicap
Vi har samlet de uafhentede præmier i en liste her på hjemmesiden. De findes i menuen “Ugevindere”. Præmierne kan fra mandag 10. august udleveres ved henvendelse til et af udvalgets medlemmer, eller på den sidste ordinære spisedag den 2. september, eller til sæsonafslutningen, derefter går de tilbage i kassen.
Er du interesseret i at kende dit kommende WHS handicap? Så har DGU udgivet et regneark, der kan vise dig det. Du indtaster blot dine sidste 20 resultater, så vises dit nye handicap. Husk ved 9 hullers resultat at lægge 17 point til dit resultat. Du kan hente regnearket her.

6. august
Spisedag
Så blev der afholdt spisedag med 55 deltagere. Vi fik de rigtig gode revelsben.

Vi orienterede om at der er forsvundet ca. 20 medlemmer, formodentlig pga. de nye tiltag med selv-indberetning og brug af MobilePay, samt der er slettet adgang til ca. 20 medlemmer til de låste tider. Disse medlemmer spillede i de låste tider, men afleverede ikke resultater. Vi håber at alle igen med tiden vil vende tilbage til Herredagen.

Formanden vil gerne have, at I der besøger vores Facebook en gang imellem huske at give en ”Thumb up”, så han slipper for at Facebooks plager ham med, at vi skal betale for at få flere til at se opslaget.
I skal huske at angive både medlemsnummer og navn tydeligt i markørfeltet, ellers er scorekortet ikke korrekt udfyldt og også gerne den gruppe i spiller i feltet ”Række”.

Når I betaler med MobilePay er det kun medlemsnummer minus 116 der er nødvendigt, vi kan se den pågældendes navn på betalingen.
I skal huske at trykke på SØG, når i finder Jeres markør ved indberetningen, ellers ved Golfbox ikke hvem det er, så kortet afvises og jeg får det torsdag til godkendelse i Golfbox.

Der kommer nye handicapbestemmelser efter nytår. Formanden vil give en kort orientering til næste spisedag, så I har et overblik over det der sker. Der vil blive lagt et link her på siden til et regneark, så I selv kan udregne, hvordan det der ser ud lige nu.
Banen blev rated i juni måned og er blevet ca. ½ slag sværere. Det betyder at nogle vil få et ekstra slag til næste år.

Kassereren informere om den økonomiske situation. Vi er lidt bagud i budget, men mangler også hele april måned, endvidere koster det os kr. 3000,- om året at benytte MobilePay. Det kan få indflydelse på årspræmiernes størrelse. Det blev forslået at vi hæver deltagergebyret til kr. 35,- til næste år. Det finder vi ud af til infomødet til marts 2021.

Alt dette sagt, er vi faktisk godt tilfreds med Jer. Det har været en vanskelig start på sæsonen med mange nye tiltag i Herredagen, men også med nye tiltag i selve golfspillet.

Så lidt af det sædvanlige!
Ikke betalt: 620-1550-17015, vi afventer betalingen.
Følgende har betalt, men ikke deltaget: 437-816-1405-1601.
Til info: 1606 spiller nu i C-rækken. 17015 indberettede et forkert resultat. Resultatet fra scorekortet er indtastet, og det andet slettet.
Følgende havde dobbelt resultat: 3-162-1903, det ekstra resultat er slettet.
Følgende havde ikke indberettet deres resultat: 128-1606-1683-1696-1836, resultatet er indberettet. Lad nu ikke det blive en vane, for så….

Følgende blev diskvalificeret:
Ikke underskrevet: 1145
Ukendt markør: 15042 (markør ikke medlem af Herredagen)
Ingen markør: 14009
Ikke korrekt udfyldt: 1486

Næste uge spilles der Slagspil for A-rækken og udvalgte fra B-rækken.

31. juli
Husk at aflevere Jeres scorekort efter 9 huller, vigtigst for de sene bolde, så vi kan få kortene med hjem efter spisedagen, og ikke behøver at køre en ekstra gang for at hente dem om torsdagen -tak!

30. juli
Ikke så mange denne gang
Vejret var ikke det bedste, og måske var det derfor vi kun var 91 deltagere  denne gang.
Det ser ud til, at printeren til scorekortene var itu, da rigtig mange selv har skrevet deres scorekort. Det må ikke forhindre Jer i at udfylde kortet korrekt, hvad en del ikke har gjort. Det ser ud til at handicap og spillehandicap er ukendt for nogle, men ifølge golfreglerne har I pligt til at kende det, og informationerne kan let findes på terminalen, eller i Golfbox på Jeres telefon.

Ikke betalt : 637 – 1680 – 13025 (vi afventer betaling)

Diskvalificeret:
Ikke godkendt kl. 8.00: 1268 - 12033 - 15042 (resultatet er ikke godkendt af admin.)
Ikke underskrevet: 955 - 1680 - 13052
Ikke indberettet: 13025 (Resultatet er indberettet af admin.)
Ukendt markør: 15010 - 19049
Ingen markør: 11037
Ikke udfyldt korrekt: 786 - 1605 - 1663 - 15010 - 15042 - 15063

Næste uge er der spisedag, så husk at tilmelde Jer. Menuen er en af årets bedste, så kom frisk.
Vi spiller kun 9 tællende huller næste gang.


27. juli
Spisedag forude
Der er åben for tilmelding til næste spisedag, onsdag den 5. august.
Menuen er Barbecue Spareribs med bådekartofler og salat.
Der vil være plads til 70 medlemmer efter først-til-mølle princippet.

23. juli
Så er vi der (næsten)
Denne runde havde ingen glemt at betale, mange tak for det. Der er nogle få der har betalt men ikke spillet, vi takker for donationerne.
Der er faktisk ikke nogen kritik eller rynkede bryn denne gang, vi ved at der altid vil være enkelte smuttere. 😊

Velkommen til nyt medlem af Herredagen, 19027 Søren Thomsen.

For B-rækken er der denne gode nyhed, at I fremover ikke behøver at skrive brutto eller netto slag, men kan nøjes med Stablefordpoint (som altid skal angives). Golfbox leveret nu bruttoslagen for Jeres resultat den pågældende runde.
A-rækken fortsætter som hidtil.

Så lidt af det sædvanlige.
Intet scorekort fra 740-1674-16027.

Diskvalificeret i denne uge:
Ikke godkendt torsdag 08.00: 1289-16058 (ligger fortsat til godkendelse)
Ikke underskrevet: 16058
Ikke indberettet: 1486 (er nu indberettet af administrator)
Ingen markør: 1680-1701-18002

Næste uge spiller alle Stableford.

16. juli
Så er det ferie.
Det var tydeligt onsdag morgen, at det er ferietid. Den faste parkeringsplads, var for længst optaget 😊

Banen var sat let op, og sammenholdt med det perfekte vejr gav det mange flotte resultater.

Der er stadig lidt som generer os. Der er ca. 10% som ikke skriver deres medlemsnummer inden de betaler, og det er altså ikke godt nok.

Så er der to håndfulde der aldrig læser denne hjemmeside, for de underskriver stadig, som vi gjorde før Covid-19 lavede om på alting. Vi prøver at få fat i dem på anden måde. Der skal ikke skrives noget i markørfeltet, I skal slet ikke røre ved markørens scorekort, nu må det være trængt ind!

Vi kan se, at der stadig er gamle Herredagsmedlemmer, som booker sig i de låste tider, uden at aflevere resultater eller betale til fællesskabet. Disse medlemmer vil fremover uden videre få slette denne mulighed.

Så lidt af det sædvanlige:
Ikke betalt: 637-1601-20005
Intet scorekort modtager: 1341-1746-16058

Diskvalificeret:
Ikke godkendt torsdag 08.00: 1323-1869-13052
Ikke underskrevet: 13052
Ikke indberettet: 13024 (long distance medlem)
Ingen markør: 1268

Næste uge spiller Grp. A og udvalgte fra Grp. B slagspil.
 
9. juli
Stadig fremgang
I denne uge er der ikke så meget at berette. Vi er godt tilfredse med det I leverer. Der vil altid være smuttere, men vi er tæt på normalt-billedet.

Velkommen til nyt medlem i Herredagen, 20033-Thomas Leander.

I forbindelse med Golfbox’s store problemer med at få deres system til at virke, især om onsdagen, har vi været imødekommende overfor dem, der ikke har godkendt deres resultater torsdag kl. 8. Nu er Golfbox oppe at køre igen. Fra næste uge skal det derfor være på plads, eller bliver man diskvalificeret, så de 2-3 stykker der glemmer det, vil ikke få udvist medfølelse.

Der er altid nogen som ikke får huske det hele, de står herunder.
Ikke betalt: 816.
Dobbelt resultat: 916, det overskydende resultat er slettet.
No Return: 728-1486.
Intet scorekort: 14093.
Ikke godkendt kl. 8.00 torsdag morgen: 442, kortene er godkendt af administrator.

Følgende er diskvalificeret:
Ikke underskrevet: 128-688.
Ikke indberettet: 955-13024 (Long Distance).
Ingen markør: 18002.
Ikke udfyldt korrekt: 1486 (manglede resultater på. 8. og 9. hul)

Næste uge spiller alle Stableford.

3. juli
Husk at aflevere efter 9 huller!
Der er ændringer til resultatet i grp 9.1. Det skyldes at en gruppe kom så sent ind, at de afleverede efter spisedagen, så Johan ikke fik deres resultater med hjem. I bestemmelserne står der, at I skal aflevere efter 9 huller, de dage der spilles 9 huller, især er det vigtigt for de sene bolde. Der er ingen grund til, at vi skal køre ud i klubben en ekstra gang efter kortene, når de kan komme med hjem onsdag aften. Så husk det venligst.

2. juli
En god dag med mange flotte resultater
I er ved at have lært det! Kun ganske få justeringer, så er det perfekt.

Vi ved, at der er nogen som hverken læser på hjemmesiden eller Facebook. Det hjælper os alle meget, hvis I der læser disse medier, og går i bold med nogen der aldrig gør det, at I informere de pågældende, og måske få dem til at besøge hjemmesiden.

Lidt information:
Ikke betalt: 11054.
Der var dobbelt resultat fra 620, der også indberettede resultat for 18 huller, det er rettet. 442 havde ikke godkendt sit resultat 8:00, det er nu godkendt.

1582 underskriver (igen, igen) i markørfeltet og ligeledes sit resultat i markør rækken – få lige det justeret.
Så er der et par nye medlemmer i C-rækken (gået fra B-rækken), 955 og 1606.
Intet scorekort fra følgende betalere: 1504-15003

Følgende er diskvalificeret:
Ikke indberette: 1724-1817

Næste uge spiller A-rækken og udvalgte fra B-rækken Slagspil. Husk nu Jer der spiller i B-rækken, at I skal angive Jeres resultat i Stableford og BRUTTO resultat øverst til højre på kortet i feltet "Resultat", f.eks 28/102


25. Juni
Så er vi midtvejs!
Generelt en fin runde, både med hensyn til resultater, men I har også løst opgaverne meget bedre - den bedste runde i år, tak for det.

Med hensyn til slagspillerne i B-rækken, så skal I øverst på scorekortet angive Jeres BRUTTO-slag og STABLEFORDPOINT f.eks. 25/106. Det er selvfølgelig lidt forvirrende, for A-række spillerne angiver kun deres NETTO resultat, men vær opmærksom på det, hvis I pendler mellem gruppe A og B.

Så er der lidt af det sædvanlige:
Ikke betalt: 1302-1601-1749, vi afventer betalingen.
18002 har ikke afleveret, vi takker for donationen.
Ikke godkendt: 1601 – administrator har godkendt resultatet.
Diskvalifikationer:
95 – ikke underskrevet
740-1674-12074-12020. Ikke indberettet resultat. Resultaterne er indberette af administrator.

Næste uge er der spisedag og alle spiller 9 tællende huller.

22. juni
Spisedag forude
Tilmeldingen til næste spisedag onsdag den 1. Juli er åben i Golfbox.
Der er igen max 65 pladser, og de besættes efter først-til-mølle princippet.
Christina oplyser, at er der fuldtegnet, kan man kontakte hende onsdag, for at høre om der er eventuelle afbud, det var der nemlig i sidste måned.
Tilmeldingen lukker tirsdag den 30. Juni kl. 22.00.

18. juni
Det ser bedre ud!
Det ser rigtig godt ud med indberetning af resultaterne. Et meget stort flertal har fået styr på det, men der mangler lige lidt endnu for nogle, og pengene strømmer også i kassen, næsten alle betaler til tiden.

Golfbox har, indtil videre, en stor del af skylden for, at nogle af indberetningerne ikke er godkendt kl. 8 torsdag morgen. Disse medlemmer (551-728-1623-1663-1836-16055) får godkendt deres resultat af administrator, men skal være opmærksom på, om deres markør senere har godkendt endnu et resultat, der så vil give en dobbelt-resultat. I er selv ansvarlige for, at alt er som det skal være i Jeres arkiv, så husk at kontroller det. Der var et par, som sendte deres resultat til godkendelse 8 gange (1623-1836) 😊

Tak til holdet 816-1174-1405-1036, at det lykkedes for dem at indberette, dog med et par dobbelte indberetninger – det skal nok blive godt.

Så er der nogle, der har betalt med ikke afleveret eller spillet: 140-618-1683-18002. Vi takker for donationen.

Følgende har ikke betalt: 13068 og 15042. Vi afventer betalingen!

Der er stadig for mange der skriver i markørens underskrifts-felt. Det kan være medlemsnummer men også fuld underskrift. I skal overhovedet ikke skrive noget. Feltet er at betragte som forbudt område. Fortsætter det, begynder vi at diskvalificere Jer.

Så er der lidt af de sædvanlige data.
Dobbelt resultat: 442-1174-1836-11056-15042-15071. Det overskydende resultat er slettet af administrator.

Ugens diskvalifikationer:
Ikke underskrevet: 37
Ingen godkendt markør: 16055
Ikke indberette: 10036-16033 (long distance)-16055-19049-20005. Resultaterne er indberette af administrator, dog undtaget 16033.
Ikke udfyldt korrekt: 14035

Næste uge spiller grp. A og udvalgte fra grp. B slagspil, resten spiller Stableford.

10. juni
Mange flotte resultater
Der blev scoret højt, især i A-rækken, men også en superscore fra medlem 20005 (velkommen til Herredagen).

Ikke alt er helt OK endnu. Der var denne gang mere en 30 medlemmer som skrev i markørfeltet. DGU har i går (10/6) opdateret retningslinierne for bl.a. håndtering af scorekort, og markørfeltet er FORBUDT OMRÅDE. Lad nu være med at skrive dér, ellers….

Vi har også stadig en del som ikke har lyst til at skrive deres medlemsnummer inden de betaler, i går 11 stk.
220-368-476-1004-1290-1466-1731-14009-15010-16033-19035. Det hjælper kassereren, når I husker det, så prøv nu lige at tage en lille pause inden I swiper til betaling.

Der er ikke megen ros til Golfbox, som i denne tid virker meget langsom og dårligt. Der var nogle uregelmæssigheder i indtastningerne hos nogle få medlemmer, de er rettet uden konsekvenser for de pågældende.

Følgende har ikke betalt: 1683-11025-14035, der er sikkert betalt til golfklubben. Vi afventer betaling.

Diskvalificeret i denne uge.
Ikke underskrevet: 1004-1749
Ikke indberettet: 1836-1696-1486-16027
Ikke godkendt af markør: 622
Ukendt markør: 214

Næste uge spiller alle Stableford.


4. juni
Dejlig spisedag
Så fik vi omsider afholdt årets første spisedag med stegt flæsk på menuen. Det forlyder at det var en god aften.
Det er dejligt at så mange vil spille – 136 blev det til denne gang.
I forbindelse med spisedagen informerede kassereren om diverse. Det blev besluttet, at vi fortsat spiller den næstsidste runde til fordel for Hospice Vendsyssel, Frederikshavn.
Jeg takker Jer alle for den flotte flaske Cognac, som udvalget gav i fødselsdagsgave (70 år).

I næste uge, spiller vi igen slagspil. For B-rækkens spillere er der en lille tilføjelse:
I øverste hjørne ved feltet ”Resultat” skriver I BÅDE JERES STABLEFORD OG JERES BRUTTO RESULTAT (total antal slag), tak.

Lige lidt diverse: 12 medlemmer glemte at skrive deres medlemsnummer, inden de betalte, men alle betalte da de spillede, tak for det. Vi er ikke glade for efterbetalinger, især om aftenen, så det var perfekt.

Der er problemer med Golfbox- app’en. Den er blevet opdateret flere gange i den seneste tid, så følgende der ikke havde en godkendelse fra deres markør, slipper for en diskvalifikation denne gang: 840-1705-1808-16058. I skal altid kontrollere, om Jeres handicap stemmer efter indberetningen – ansvaret er Jeres, og husk så at opdateret Jeres telefon og App.
En enkelt spiller havde indberettet to gange – 1869. Intet scorekort fra 12066.

Ingen runde uden lidt diskvalifikationer:
Følgende indberettede ikke deres resultat: 220-254-688-1430-1601.
Ingen markørangivelse: 1601-1654-16058.

Som sagt er det slagspil for gruppe A og dele af gruppe B næste gang, alle andre spiller Stableford.

28. maj
Stadig lidt problemer.
Vi ved godt, at der er meget der er forandret, men hvis I sætter Jer ned og tager det roligt, er det altså ikke så svært. Der er derfor en del diskvalifikationer denne gang.

Markørfeltet SKAL udfylde med fulde navn og medlemsnummer. Der er ikke nok med fornavn eller efternavn alene eller hun medlemsnummer. Der er for mange af Jer der ikke gør det I skal, men næste gang får det konsekvenser – Et scorekort skal udfyldes korrekt.

Der er nogle der glemmer at udfylde markørfeltet, at underskrive scorekortet og ikke indberetter deres resultat. Der er en enkelt, som ikke har fået sit scorekort godkendt af sin markør, og det er da ærgerligt.

En enkelt har ikke betalt til Herredagen, vi afventer indbetalingen (16033).

Så var der intet scorekort fra 476-1503-14009, alle har betalt. Vi takker for donationen.

Diskvalificeret i denne runde:
Ikke indberetter resultat: 618-620-1724
Ikke underskrevet: 622-728-1819
Ikke angivet en markør: 169-514-18002
Spillede kun 9 huller: 958
Ikke godkendt af markør: 19048

Næste onsdag er det spisedag, hvor kun de første 9 huller er tællende.

26. maj
Vedrørende slagspil for de der "pendler" mellem grp. A og grp B.
Onsdag spiller vi 2. runde slagspil. Skifter man gruppe i løbet af sæsonen, vil man se resultater i både grp. A og grp. B slagspils-tabellerne. Først når slagspils sæsonen er afsluttet, bliver man placeret med samtlige resultater, i den gruppe man har spillet flest runder.

25. maj
Spisedag forude
Ja man tror det er “løvn”, men Christina har også åbnet for Herredagens spisedag.
På grund af omstændighederne er det kun plads til 65. Da udvalget tager de 3 pladser, er der 62 tilbage, og de kan bookes i Golfbox efter “først til mølle” princippet.
Menuen er den sædvanlige til årets første spisedag - stegt flæsk med persillesauce.
Tilmeldingen lukker tirsdag den 2. Juni.

Vi kan se, at ikke alle husker at bekræfte deres tid. Husk det venligst, ellers får vi vrøvl med klubbens formand.

22. maj
Det går den rigtige vej
Så er vi for alvor igang og det ser rigtig fint ud. Kun en meget lille del har ikke helt fundet ud af det endnu.

Vi var 136 der deltog, og 2 som betalte men ikke afleverede, vi takker for donationen :-)

Desværre var der 8 som betalte, spillede og afleverede deres scorekort, men ikke indberettede deres resultat, så de er diskvalificeret, men deres kort er indtastet i Golfbox af udvalget. Det var følgende: 214-220-619-620-688-1290-12066-16027.

Det er rigtig flot at 135 betalte og huskede deres medlemsnummer, kassereren takker for hjælpen.

Til slut var der to spilleren, som indberettede deres resultat 2 gange, det ene er slettet af udvalget (63 + 11053).

Alt i alt er vi rigtig godt tilfredse med Jeres håndtering af alt det nye - stor tak fra udvalget.

Næste uge spiller grp. A og udvalgte fra grp. B slagspil, resten spiller Stableford.

17. maj
Dem der ikke afleverer scorekort og betaler!
Herredagen har fået låst tider om onsdagen, både formiddag og eftermiddag, som er forbeholdt de medlemmer, som vil spille Herredag.
Vi har sidste år og igen i år oplevet, at der er medlemmer af Herredagen, som benytter de låste tider, men ikke betaler og afleverer scorekort, og derfor ikke spiller Herredag.
Vi har skrevet om det tidligere, og så har vi ventet, for at se om disse medlemmer blot havde glemt, hvordan man gør - det har de så ikke!

Vi er jo glade for alle, der vil spille i Herredagen. Vi er social forening, hvor man mødes, og har nogle gode oplevelser sammen. Vi er indforstået med, at der er nogen, som ikke længere ønsker at deltage i dette fælleskab, men hvis det er tilfældet, vil vi gerne informeres om det, så vi kan få slettet medlemmets adgang til de låste tider.

Vi oplever altså igen i år, at der er “tidligere” medlemmer, som booker sig i de låste tider, og dermed tager pladserne fra de faste medlemmer. Disse “tidligere” medlemmer afleverer som sagt ikke scorekort, og betaler heller ikke til fælleskabet.

Udvalget har i et stykke tid, både sidste år og igen i år, holdt øje med hvem der booker sig, og hvem der afleverer og betaler. Det er da ærgerligt, at der er nogen som ikke længere vil være i Herredagen, men gerne vil gøre brug af fordelsreglen ved booking i de låste tider.
Vi har derfor besluttet, at fortsætter dette, vil disse tidligere medlemmer uden advarsel få slettet deres adgang til de låste tider. Der var i denne uge 13 registrerede Herredagsmedlemmer, som ikke afleverede og betalte!
Udvalget

15. maj
Vi er der næsten...
Her i starten, er vi nødt til at gentage os selv nogle gange, for der er nogen som bare ikke kan finde ud af det. I der ved hvordan tingene foregår, I må gerne hjælpe dem i spiller med, og som aldrig læser Facebook eller hjemmesiden - tak.

Så godt som alle har fundet ud af at betale med MobilePay, men der var mange denne gang, som glemte at skrive deres medlemsnummer. Træk vejret og tag en lille pause inden i “swipede” til betaling. Husk der skal betales INDEN i starter på runden, ikke efter runden eller endnu senere.  
Der var i denne uge 3 spilleren som betalte, men ikke afleverede scorekort, vi siger tak for beløbet.  

Der er stadig alt for mange som underskriver som markør. I skal IKKE røre ved andet end Jeres eget scorekort. Man siger verbalt “godkendt”, når man har kontrolleret resultaterne. Altså indtil videre ingen markørunderskrift, hold “nallerne” fra andres scorekort.

Der er ¼ som ikke benytter deres DGU kort til godkendelse af tid (alt alt for mange der ikke godkender deres tid) samt udskrivning af et scorekort fra automaten. Det vil være rigtig rart hvis i benytter Jeres DGU-kort fremover. I den forbindelse vil vi fremover frabede os scorekort udskrevet hjemmefra (især i A4 format). Der er åbnet for automaten, og der er kort i holderen ved automaten og i starterhuset (1289-1428-1503-1605).

Følgende har indberette deres resultat 2 gange: 37-350-1870-1680 (det overskydende resultat er blevet slette).

Følgende har ikke indberette deres resultat: 476-740-14035-15036 (resultat er indberette af Herredagen). Denne forseelse vil give diskvalifikation fremover.

Følgende har spillet men ikke betalt: 9 og 116. Vi ser frem til indbetaling.

Næste uge spiller alle Stableford.

8. maj
En anderledes oplevelse.
Så fik vi spillet årets første tællende runde (134 deltagere), og den blev som forventet lidt anderledes. Vi må konstatere, at vi har de mest begavede analfabeter (ironi kan forekomme). Der var 30 medlemmer, der benyttede de grønne kort, som der skulle betales kontant for, men det fandt kun 4 medlemmer ud af! (læs den 30/4).

Vi ophører derfor med at modtage kontant betaling, og de grønne kort forsvinder. Der er ingen grund til al det ekstra arbejde, når 130 betalte med MobilPay.

57 medlemmer underskrev scorekort som markør. Det skal I ikke. I skal overhovedet ikke røre ved partnerens scorekort, i godkender ved at sige “godkendt”.  
I skal på eget scorekort føre Jeres eget samt markørens resultat, så vi kan finde ud af, hvad det er i mener, når der er rod i det. Derefter underskriver I Jeres eget kort, og indberetter det som beskrevet den 28/4, og lægger det derefter i postkassen.

Markørfeltet øverst SKAL udfyldes tydeligt med navn og medlemsnummer. Det er ikke nok alene med medlemsnummer eller fornavn, øgenavn osv. (diskvalifikation).

Rigtig mange indberettede 18 huller og dobbelte resultater (læs den 5/5). Det kan man ikke, når turneringen er på 9 huller. Læs herunder eller se videoen (30/4) om hvordan man undgår dobbelte resultater.

Så lige lidt diskvalifikationer: 116, 792, 1582, 1680, 1836 og 16027 havde ikke underskrevet og 622 glemte at indberette sit resultat.

Så mangler der betaling fra følgende: 12066. Vi afventer betaling snarest.

Husk Jeres DGU kort, så I kan trække et kort via standeren og bekræfte Jeres tid, og så passer handicap og spillehandicap og stregerne er sat, samt vi kan læse hvem spilleren er.
Næste uge spiller grp. A, og de der vil fra gruppe B slagspil, resten spiller Stableford. For række B gælder at vælger man Slagspil, kan man ikke senere fortryde.
God weekend.

5. maj
Vedrørende Golfbox app mv.
Når i bruger Golfbox App’en, skal I være opmærksom på, at er der én i bolden som føre scores for de andre i bolden, er det kun den pågældende, der skal indberette. Indberetter de andre også, får I dobbelte resultater i Golfbox.

Vi anbefaler, af man kun fører sin egen score i app’en og godkender med markøren, straks efter runden.

Synes I det er nemmere at indberette hjemmefra med PC’en, så tag et billede af scorekortet med jeres telefon, inden i lægger det i postkassen. Husk at aftale med markøren, at han skal godkende den e-mail han modtager, senest kl. 8:00 torsdag morgen.

Betaler I for andre spillere med Mobile Pay, skal I huske at påføre medlemsnummer, på dem I betaler for, inden i “swiper” til betaling.

Vi er meget “ømskindet” overfor spillere, som booker sig i de låste tider, og ikke afleverer scorekort. Opdager vi det, slettes retten til booking i de låste tider uden videre.

Lad os nu komme i gang med de nye tiltag. Alt nyt er ofte lidt besværligt, men om ganske få uger, vil I opdage at det ikke er så svært endda.

GOD TUR
Udvalget

1. maj
Sidste gratis runde
Så er resultaterne fra årets 2. runde indtastet. Årspoint-oversigterne følger i næste uge.

Sidste uge var vi 115 og denne uge 103 deltagere. Der er plads til ”forbedringer” 😊

Det ser ud som om, at flere har glemt, hvordan man manuelt udfylder sit scorekort, for der var nogle der ikke synes om at udfylde deres HCP og SPH, og så var der også et par stykke, der havde en "hemmelig" markør. De er alle diskvalificeret og et par af dem, med resultater bedre end handicap, og det er jo ærgerligt.
Husk nu, at markøren ikke skal underskrive og dermed røre ved Jeres scorekort.

Et lille suk herfra. Vær rar at rive ”reklame-flappen” af, inden i afleverer scorekortet.

Næste uge er det alvor, så spiller vi igen om præmier. Læs nu de kloge ord på hjemmesiden og se den lille video om brug af Golfbox App’en, så hjælper I jeg selv. Hjælp Jeres medspiller, hvis han ikke helt kan finde ud det med betaling og indberetning.

Vi spiller som til en spisedag, 9 tællende huller, og der er indtil videre ikke nærmest flaget.

30. april
Seneste nyt
Fra næste spilledag, den 6. maj spiller vi normal Herredag igen, med de sædvanlige ugepræmier som vi kender fra sidste år.
Det betyder også, at der igen skal betales for at spille, og her er der indført en væsentlig ændring i forhold til sidste år. Der vil ikke blive solgt scorekort den første onsdag i måneden, som vi gjorde i 2019. Betalingen kan derfor foregå på følgende måde:

1. Via MobilePay, som vi kender fra sidste år
2. Kontant betaling i kuvert, som lægges i Herredagens postkasse, hvor scorekort også afleveres.

MobilePay
Der betales som sædvanlig til Herredagens MobilePay nr. 85329 med angivelse af medlemsnummer. Betales der for flere, skal der angives medlemsnummer for de medlemmer, der betales for.
Udvalget har besluttet at fremover koster det 30 kr. mod tidligere 32 kr., så prisen er ens uanset betalingsmåde.
Der betales INDEN runden startes, og der kan stadig kun købes 1 kort pr. gang.

Kuvertbetaling
Den aktuelle situation med Corona-virus har betydet, at der ikke vil blive solgt scorekort den første onsdag i måneden, som vi gjorde i 2019. Der vil heller ikke være mulighed for at købe scorekort i shoppen eller bistroen.
Som en overgangsperiode (maj måned) vil der kunne betales kontant via en kuvert, som ligger sammen med de grønne Herredagsscorekort ved betalingsstanderen.
Der lægges 30 kr. i kuverten, som forsynes med medlemsnummer og navn, og kuverten lægges derefter i herredagens postkassen INDEN runden startes.
Der kan kun købes 1 scorekort (de grønne) pr. gang.

Ingen kontant betaling fra juni måned
Nordjyske Bank har besluttet at nedlægge kassefunktionerne i flere afdelinger, bl.a. i Frederikshavn og det samme vil formentlig ske i de øvrige pengeinstitutter. Det betyder, at vi ikke længere kan aflevere mønter, så vi kan derfor lige så godt begynde at indstille os på denne situation.
Derfor har udvalget i lighed med Seniorafdelingen besluttet, at vi fra juni måned ikke længere vil modtage kontant betaling, men alene modtage betaling via MobilePay.
Alle der ikke har MobilePay, har derfor mulighed for i løbet af maj måned at få oprettet en MobilePay. Er det ikke en mulighed, må man som et alternativ få en af sine medspillere til at betale for sig.

I denne tid er der mange ting at huske, og der kommer af og til et godt tip.
Et kommer fra Ricky Gade, som har et spørgsmål i forbindelse med indberetning af scorekort. Han spørger om det er OK at tage et foto af sit scorekort, og så foretage indberetningen hjemme foran sin computer.
Det synes udvalget er en god ide, som vi støtter. I skal blot være sikre på, at jeres markør godkender scorekortet inden torsdag kl. 8.00.

Golfbox har reageret på et spørgsmål fra flere klubber, som har ønsket en vejledning til brug af deres App., bl.a. til indberetning af scores. Den kan ses her.
Udvalget

29. april
Drop i bunker
DGU har d.d. meddelt, at der med en midlertidig lokalregel kan tillades drop i bunker uden straf. Lokalreglen følger herunder og er gældende fra torsdag den 30. april.

Midlertidig lokalregel - lempelse i urevne bunkere
"Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c."

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

Det betyder at man med denne midlertidige lokalregel, kan reguleres i handicap.

HUSK at bolden skal droppes hvis du tager lempelse, IKKE placeres.
Regeludvalget


28. april
Nye tider i Herredagen
Udvalget har besluttet, omstændighederne taget i betragtning, at spillerne fremover selv skal indtaste deres Herredagsresultat.

Vi starter med den første tællende runde den 6. maj.

Det er ikke så svært, og mange af jer har sikkert allerede prøvet det mange gange.
Det kan gøres på 3 måder:

1. Via Golfbox App’en, som mange i forvejen benytter til af bekræfte spilletidspunkt. Du kan hente en vejledning om benyttelse af denne app, ved at klikke her. Her skal markøren godkende resultatet inden torsdag morgen kl. 08.
2. Via golfklubbens hjemmeside, hvor man logger på og vælger ”scores” og herefter ”indberet scores”. Der skal angives markør, som inden torsdag morgen kl. 08.00 skal godkende indberetningen.
3. Via scorekort-standeren i klubhuset (et alternativ, som kun benyttes, hvis man ikke har mulighed for de 2 andre.

For at benytte Golfbox app’en skal du have en smartphone. Den findes både til Iphone og Android telefoner. Med golfbox app’en er det let at indberette sit resultat. Udover at bekræfte spilletidspunkt, kan app’en også benyttes til at booke nye tider.


For de, som ikke har brugt Golfbox app’en før, er det noget nyt, der skal læres, og der kan gå lidt tid, før man er komfortabel med processen. I udvalget vil vi i starten været flexibel vedr. fejl m.m.

Når du har indberettet dit resultat, skal scorekortet lægges i herredags postkassen. Det er stadig nødvendigt, for at du kan få registreret dine årspoint og eventuelle birdies, og så der kan laves en oversigt over ugevinderne, som efterfølgende kan ses på hjemmesiden.

VIGTIGT. Hvis et scorekort lægges i postkassen uden at være indberettet, vil det ikke være gældende og bliver kasseret.

Hvis du ikke har en smartphone eller forstand på EDB, og derfor ikke kan indberette dit resultat, skal du øverst på scorekortet tydeligt skrive ”IKKE REGISTRERET”.

HUSK at dit scorekort stadig skal underskrives, og der skal angives en markør i markørfeltet, ellers bliver det til en diskvalifikation. Indtil videre skal markøren ikke underskrive scorekortet, men kan godkende verbalt ved at sig ”Godkendt”.

Mobile Pay. I disse tider, hvor håndtering af kontanter skal minimeres, vil vi gerne anmode alle der har en smartphone, om at betale via Mobile Pay. Så hvis man ikke hidtil har benyttet Mobile Pay, er det en god anledning til at komme i gang med det.


24. april
Så er vi i gang.
Det var ikke en problemfri 1. runde, men der var stor opfindsomhed med fremstilling af alternative scorekort – godt gået gutter.
Udvalget påtager sig gerne en del af skylden, men I bør også, især i denne tid, være mere opmærksom på, hvad der står på hjemmesiden og Facebook. Vi har kun disse medier til at informere med. Vi ved også, at der er en del, der aldrig kigger indenfor og dermed bliver informeret, så I bør derfor hjælpe disse medlemmer, så alle bruger de samme bestemmelser.
Der var denne gang en del som ikke helt viste, hvilke rækker de spiller i, men det er som beskrevet herunder:

 • A rækken til og med 16 slag
 • B rækken 17 til og med 23 slag
 • C rækken 24 slag og derover.

Årspoint opdateres først efter den første tællende runde i maj (6/5).

De nye retningslinjer vedrørende håndtering af scorekort SKAL følges, så længe der er COVIS-19 restriktioner. De kan ses og hentes her på hjemmesiden i det foregående opslag (23/4). Husk nu underskrift på Jeres eget kort, ellers er det ikke tællende!

Vi overvejer, om I selv skal indberette Jeres resultat fremover, da Johnny ikke er så begejstret for at håndtere scorekortene lige nu – det kommer der mere om inden første tællende runde.

Så lige for en ordens skyld, så spiller gruppe A, B og C 18 huller Stableford næste uge 😊


23. april
Årets første runde.
Vi må erkende, at vi ikke har været tydelige nok, når et flertal har spillet, som om det var en 9-hullers runde (det var det ikke). Vi har derfor besluttet, at I kun får tildelt årspoint for en 9 hullers runde. Næste gang er det 18 HULLERS STABLEFORD.

Der har også været tvivl om håndteringen af scorekort.
Vi har derfor udarbejdet en vejledning som kan ses her.

Der kommer ikke opdatering af årspoint, før vi har gået første runde i maj, da vi ikke kan gennemskue, hvem der hører til i 9-hullers rækkerne, og hvem der hører til i 18-hullers rækkerne. Så husk at skrive Jeres række i feltet på scorekortet (se vejledningen), så hjælper i Johnny.

VÆR VENLIG at informere Jeres medspillere om det der står her, da der er en del som hverken ser hjemmesiden eller Facebook - tak!
Udvalget

21. april
Ny postkasse til scorekort og betalingskuverter
På grund af omstændighederne er vi nødt til at placere vores postkasse ved inggangen til bag-rummet i højre side (se foto).
Lad låget stå åben, så I ikke behøver at røre det.

   


20. april
Starter vi igen
Lige et par ting, så alle er orienteret:
-Der betales ikke for runderne i april.
-Der er opsat en ny postkasse til scorekort i bag-rummet i indgangen til højre.
-Der spilles ikke længere med lejeforbedring.
-Der er ikke lempelse og frit drop for en bold i bunkers. Spil bolden som den ligger.
-Bolden skal komme til hvile i hullet for at være tællende. Der er ingen  lempelse, hvis bolden hopper ud af hullet, så put med omtanke.

Udvalget

16. april
Mere for en ordens skyld, så handicapreguleres der først, når vi begynder at spille i maj måned, men der optjenes som sagt årspoint for de to runder i denne måned.
Udvalget

15. april
Opfølgning!
Vi har nu af bestyrelsen, fået tilladelse til at spille Herredag igen.
Der er lige et par tilføjelser til det vi meddelte ud i går.

  • Scorekortene findes som sagt i starterhuset, og det henstilles til, at  alle anvender den håndsprit der er sat frem eller ophængt, inden man  tager sit scorekort. Hvis spritten bliver fjernet eller "forsvinder", forsvinder scorekortene  også, så det er op til os selv at sørge for, at det ikke sker.
  • I skal sørge for, så vidt det er muligt, at I spiller i hold med de  samme spillere. Det plejer ikke at være noget problem for Herredagen,  men det er en af betingelserne for, at vi får lov til at spille igen.
  • Der bliver ikke spillet til nærmest flaget de første to runder.
  • Vi spiller kun 9 tællende huller som vi plejer til spisedagen (første  onsdag i måneden), selvom der indtil videre ikke bliver nogen spisedag.
  • Det er kun tilladt med én person i hver buggy.
  • Vi har fået godkendt den udvidede låste tid om formiddagen til  9.00-12.00, indtil vi igen spiller med 7/8 minutter mellem boldene.

God tur til alle. Pas på Jer selv og dem I spiller med.
Udvalget

14. april
Herredagen starter igen
Bestyrelsen har besluttet, at klubber-i-klubben kan spille igen. Vi venter på en tilladelse, og når den kommer, har udvalget lagt en plan som følger:

De resterende to onsdage i april spilles der gratis, og der spilles efter kalenderen. Alle benytter klubbens scorekort som bliver lagt i starterhuset. Der er ingen præmier de første 2 gange, men der optjenes årspoint, og der kan som sædvanligt bookes fra førstkommende torsdag.  

Vi har bedt om at få lidt flere låste tider, så der er indtil videre er låste tider om formiddagen fra 8-11 og om eftermiddagen fra 14-18. Vi har ansøgt om at få opsat en postkasse til scorekort ved den nuværende indgang til proshoppen.

Fra 1. spillerunde i maj skal der betales endten med MobilePay eller benyttes Herredagens scorekort med betaling i en kuvert, der forefindes i starterhuset.

Har man den mindste tvivl om man er helt rask SKAL MAN BLIVE HJEMME. Alle yderligere restriktioner fra bestyrelsen er fortsat gældende og skal overholdes.

Vi vender tilbage med mere nyt inden første runde i maj
Udvalget

1. april
Opdatering
Dansk Golf Union har den 31. marts fremsendt deres anbefalinger til golfklubberne om spil i den kommende tid.

Der er nu åbnet for spil, men med en del begrænsninger. DGU’s anbefalinger kan ses i deres fulde udstrækning på DGU’s hjemmeside, som vi anbefaler at man læser.

Som det fremgår af golfklubbens hjemmeside, har Frederikshavn Golfklub taget anbefalingerne til efterretning, og er nu ved at planlægge åbningen, så der måske kan der spilles sidst på ugen. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvor tidspunkt og klubbens lokale vejledninger omkring spil og opførsel på banen, vil blive bekendtgjort.

Der henstilles derfor til at man i den kommende tid holder sig orienteret via klubbens hjemmeside.

Frederikshavn golfklub har som konsekvens af anbefalingerne fra DGU, som bl.a. betyder, at der max. kan spilles i 2-bolde og med 10 minutters interval mellem boldene besluttet, at al spil i klubber-i-klubben er udskudt på ubestemt tid.

Det gælder således også for Herredagen. Herredagens turnering vil derfor først blive igangsat, når der igen åbnes for spil i klubber-i-klubben.

Reglerne i herredagen skal måske tilrettes til de færre spilledage. Det kan blive nødvendigt at ændre i antal tællende runder m.v., men det tager vi op, når vi ved, hvornår vi kan starte op, og hvor mange runder, der skal spilles. Ligeledes vil det få indflydelse på specielt årspræmierne, da vi jo kommer til at mangle en del indtægter for april måned.

Men det er småting, blot vi alle kommer igennem den nærmeste tid med humøret og helbredet intakt, så starter vi på en frisk, når der igen gives grønt lys til normalt spil.

Pas på jer selv derude.

21. marts
Vedrørende Spisedag
Herredagsudvalget har i samarbejde med Bistroen, besluttet at flytte spisedagenes starttidspunkt tilbage til kl. 19.

De seneste år, er tyngden af spillere om onsdagen, flyttet til morgen og  formiddag. Det skyldes at gennemsnitsalderen i klubben er stigende.  Flere bliver pensioneret eller går på efterløn. Christina vil fortsat  have et bord, til de der kommer ind senere, således de også kan få noget  at spise.
Spisedagen er jo en “9-hullers” dag, alligevel er der mange der stadig  går 18 huller. For 18 hullers spillerne betyder det, at man skal starte  sin runde senest kl. 14.45 og for 9 huller gruppens spillere kl. 16.45,  for at være færdig til spisning.

Vi er klar over, at der vil være medlemer, som derfor ikke vil deltager i  spisedagen, men vurderingen er at vi totalt set bliver flere, der vil  spise sammen, hvis vi starter kl. 19

Herredagsudvalget,
18. marts
Kære Herredagsmedlem.
I denne forfærdelige tid, synes golf at være af mindre betydning. Os der elsker golfspillet må være tålmodige, det her går over, og så kan vi igen spille golf i Herredagen, men indtil da har vi besluttet at aflyse den første runde den 1. april.
 
Frederikshavn golfklub har valgt at følge en henstilling fra DGU fra 17.3 om at lukke golfbanen indtil 30. marts. Kommer der yderligere henstillinger om lukninger, kan vi blive nødsaget til at udskyde starttidspunktet for Herredagen yderligere.
 
Når vi er klar igen til at spille, vil I opdage, at der er sket lidt ændringer i Herredagen.
 
 • Vigtigst er, at A-rækken får ny spillehandicap grænse. Man er i A-rækken når man har spillehandicap 16 og derunder. De andre grupper er uændrede. A-række spillere over handicap 4,5 vil fra i år også blive reguleret, når vi spiller 9 huller.
 • For B-rækken er den tilføjelse, at vælger man at spille slagspil, er det for hele sæsonen. Skulle man på et tidspunkt vælge hellere at spille Stableford, vil det medføre en diskvalifikation og man får 1 årspoint for hver af de runder, der er spillet indtil da, så vær sikker når I vælger spilleform.
 • For C-rækken, er der ingen ændringer.
 • I 9-huls rækken spiller vi nu i 2 rækker, se handicapgrænser på hjemmesiden. Reglerne for hvornår man er i den ene eller anden række, er den samme som for 18 hullers rækkerne (se bestemmelserne).
 • Vi vil ikke længere acceptere, at medlemmer med Herredags login, der spiller i de låste tider, ikke afleverer scorekort. Vi holder øje med dette løbende.
 • Der er ingen afklaring på, hvornår vi skal spise på spisedagen. Vi prøver at finde en løsning inden første spisedag. Hvis ikke det er muligt vil vi drøfte det på første spisedag.
 • Vi skulle i år på orienteringsmødet beslutte, hvem der skal have indtægterne fra prøverunden, hvor vi jo betaler 50 kr., som doneres til et godt formål. De sidste 3 år har vi støttet Hospice. Vi vil i stedet træffe beslutning herom på første spisedag.
             
 
Til slut et par småting.
For at hjælpe Johnny, skal I huske øverst på scorekortet at skive Tee 54, hvis i benytter det teested, samt for 9-hullers spillerne, de første 3 runder, at skrive “9-huller” øverst på scorekortet, så I kommer i det rette regneark.
 
Lad os håbe at det her virus snart er overstået, så vi kan få gang i vores sæson.
 
Pas godt på jer selv.
 
Herredagsudvalget
Tilbage til indhold